שאלות ותשובות

?מה למעשה אומרת הרגולציה

?מה מביא עימו אופן הדיווח בממשק אחיד

?מה זה בעצם גורם מתפעל

?חוק הפיקוח על שירותים פיננסים על ידיי מנהלי הסדרים ולמה גורם סולק עדיף

?כיצד מומלץ להיערך לכניסת התקנות לתוקף

ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

?כיצד בנוי קובץ הדיווח