4 ההבדלים שיעשו לכם סדר בהבחנה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים

נדרשתם בפעם הראשונה לבחור את המוצר הפנסיוני שלכם? לראשונה נתבקשתם להחליט האם תנהלו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? שוקלים מעבר בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים או ההפך? נקל עליכם ונציין את ההבדלים העיקריים בין המוצרים. ישנם מספר הבדלים מהותיים שעליהם צריך לתת את הדעת ולהביא בחשבון באופן הבחירה בין קרן פנסיה ולבין ביטוח מנהלים, סוגיות כמו מסלולי ההשקעה, המצב הבריאותי של המבוטח ואף עתיד השארים והמשפחה.

חוזה אישי לעומת תקנון בראש ובראשונה ביטוח מנהלים הינו חוזה שנחתם מול המבוטח באופן פרטני ותקף רק עבורו, לעומת זאת קרן פנסיה הינה תקנון מוסכם לכלל העמיתים. בשל עובדה זו כל שינוי בפוליסת ביטוח מנהלים כרוך באישור מפורש של המבוטח. ביטוח מנהלים הוא מוצר גמיש שבו המבוטח יכול לבחור את התנאים המתאימים לו ואת תכולת הכיסוי הביטוח. בקרן פנסיה לעומת זאת, ישנם מסלולים קבועים בפיקוח משרד האוצר וניתן לנוע אך ורק במסגרתם

אופן ההצטרפות ההצטרפות לפוליסת ביטוח מנהלים כרוכה בחתימת המבוטח על הצהרת בריאות ולעיתים אף יידרש המבוטח לבצע בדיקות רפואיות. לאחר מכן חברת הביטוח יכולה להחליט האם לדחות את אותו מבוטח על רקע בעיות רפואיות או להחריג כיסויים מסוימים. מאידך בקרן פנסיה נהוגה תקופה הנקראת תקופת אכשרה שבה הכיסוי לא חל על מקרי ביטוח שנגרמו כתוצאה ממצב רפואי קיים. אפשרות זו עדיפה עבור אדם אשר סובל מבריאות לקויה וזאת כיוון שחברת הביטוח לא יכולה לדחות אותו על רקע הבעיות הבריאותיות מהן הוא סובל.

הבחנה נוספת טמונה בעובדה כי לאחר חמש שנים בהם המבוטח קיים בקרן הפנסיה, זאתי תהיה מחויבת להכיר בכל בעיה בריאותית שהייתה קיימת גם לפני ההצטרפות לקרן. לעומת זאת בפוליסה של ביטוח מנהלים, הבעיות הבריאותיות לא יזכו להכרה ונזקים שנגרמו כתוצאה מהחמרת הבעיות וללא קשר לזמן שחלף מאז ההצטרפות. בהקשר זה יש לציין כי בפוליסה ביטוח מנהלים, מאחר ומדובר בחיתום פרטני, אזי כל מקצוע (משלח יד) מתומחר באופן שונה, בהתאם לרמת הסיכון שלו ולכן ייתכן שידרשו תוספת של פרמיה למקצועות שונים, בדגש על מקצועות המוגדרים כמסוכנים. בקרן פנסיה לעומת זאת, אין צורך לשלם תוספת תשלום כיוון ששאר העמיתים בקרן מסבסדים את בעלי המקצועות הנחשבים למסוכנים.

כיסויים ביטוחים הבדל נוסף הוא אופן הכיסוי הביטוחי ובעיקר אובדן כושר עבודה. רכיב אובדן כושר העבודה בקרן פנסיה מגולם כחלק מההפרשות הסדירות (עובד ומעביד) ולעומת זאת בביטוח מנהלים עומד בפני עצמו כרכיב אכ"ע. גם היקף הכיסויים שונה, כך למשל בביטוח מנהלים רכיב אובדן הכושר נתון במלואו לבחירת המבוטח וביכולתו להגדיר האם כיסוי זה מתייחס לאובדן כושר עבודה אל מול היכולת להמשיך ולעסוק במקצועו הספציפי שבו הוא עובד נכון ליום חתימת החוזה. לעניין זה נבדיל בין המושג עיסוק סביר, באמצעות דוגמה. נניח וחלה התדרדרות במצב ראייתו של מורה נהיגה כך שלא יוכל לתפקד יותר במקצועו הנוכחי תמורת תשלום אך עדיין יוכל לשמש כטלפן או משווק באותה חברה ובתשלום. הסיכוי לכך שיקבל פיצויים מחברת הביטוח יהיה גדול יותר מאשר שיקבל מקרן פנסיה מאחר ולא רכש כיסוי למקצוע ספציפי. בנוסף לעניין הכיסויים הביטוחים, בפוליסת ביטוח מנהלים יכול העמית לרכוש ,תמורת תשלום נוסף, פיצויים במקרה של מצב סיעודי, מוות כתוצאה מתאונה, כיסוי למחלות קשות ועוד.

דמי ניהול עניין נוסף אשר חובה לתת עליו את הדעת הינו דמי הניהול הנגבים בכל אחד מהמוצרים. דמי הניהול המקסימליים הנגבים בביטוח מנהלים הנם 4% מהפקדה חודשית ו- % 1.05 מצבירה. לעומת זאת, בקרן פנסיה דמי הניהול המקסימליים שניתן לגבות הם 6% מהפקדה חודשית ו-0.5% מהצבירה. חשוב לומר כי בעקבות רגולציות רבות של משרד האוצר, ירדו באופן משמעותית דמי הניהול בקרן הפנסיה. זאת בעקבות בחירתם של קרנות ברירות מחדל המציעות דמי ניהול אטרקטיביים במיוחד אשר בטווח הארוך חוסכות כסף רב למבוטחים

לסיכום, קיימים לא מעט הבדלים בין שני מוצרים החיסכון. חשוב להבין כי על מבוטח ביטוח מנהלים, ישנו סוכן ביטוח אשר אמון על ייעוץ והתאמת הפוליסה האידיאלית ללקוח. בניגוד לכך, קרן הפנסיה יכולה להיות מנוהלת ישירות מול חברת הביטוח ומכאן נגזרים דמי הניהול הנמוכים יחסית. אנו ממליצים לבדוק טוב את מהות המוצר הביטוחי שלכם ולדאוג לעקוב תמיד אחר הפקדות המעסיק. בנוסף, תוכלו לבדוק האם המעסיק שוכר את שירותיו של גורם מתפעל אשר אחראי על העברת המידע השוטף לחברות הביטוח. גורם זה מפעיל בד"כ לשכת שירות למבוטחים אשר מעניקה מידע לעובדי המעסיק ויכולה לשקף תקינות/שגיאות בשטף ההפקדות.

Last updated on 24. January 2020
Written by tomer tisson