איך לקרוא ולהבין את דו"ח הפנסיה הרבעוני

מה אתם עושים כאשר אתם מקבלים את דו״ח הפנסיה מקרן הפנסיה שלכם? רבים מאתנו לא טורחים לפתוח את המעטפה ולעיין בנתונים. חשוב מאוד - מבט קצר על הדו״ח וייתכן ותוכלו לחסוך לא מעט כסף. אז על מה כדאי להסתכל? אחת לרבעון וכמובן פעם בשנה, חברות הביטוח והגופים המנהלים שולחים לנו, החוסכים, דו״ח מסכם שנתי המעיד על ביצועי הקרן בשנה החולפת. אם תקראו את הדו״ח בצורה נכונה ותשימו לב לכל הפרטים תוכלו להוסיף לעצמכם אלפי שקלים על ידי בחינת מספר נתונים קריטיים. אז נתחיל! הדוח מחולק לחמישה חלקים, כל חלק מכיל טבלה ובה נתונים על קרן הפנסיה שלכם.

קצבה צפויה (טבלה א') הטבלה מפרטת את הקצבה החודשית הצפויה למבוטח בעת פרישה, בהתבסס על הסכום שנצבר בקרן עד כה. הטבלה כוללת גם את רכיבי הביטוח הכלולים בקרן הפנסיה ויש לוודא שסכומי הביטוח אותם אנו משלמים מתאימים לצרכינו. ברירת המחדל בקרן הפנסיה הינה ביטוח שארים לכלל המבוטחים. גם במקרה זה אפשר לפעול על מנת להגדיל את החיסכון - מסלול מוטה חיסכון משמעותו הקטנת קצבת הנכות וקצבת השארים. מי שאינו נשוי ואין לו ילדים מתחת לגיל 21 יכול לוותר על כיסוי ביטוחי. כמובן שתמיד יש לדאוג לעדכן את הסטטוס המשפחתי שלכם אם השתנה.

תנועות בקרן (טבלה ב') הטבלה מפרטת את התנועות שחלו בקרן הפנסיה בשנת הדו"ח. חשוב להתייחס לעלויות הביטוח ששולמו באותה שנה ולרווחי הקרן שנבעו מההשקעות של קרן הפנסיה. עוד נתון שמופיע בטבלה הוא האיזון האקטוארי שבוצע באותה שנה. קרן הפנסיה בנויה על ערבות הדדית - כלומר התוצאות מתחלקות בין המבוטחים, כך, לדוגמא, גירעון עקב ריבוי תביעות מוצדקות, או עודף אקטוארי, משפיעים על נכסי הקרן כולה, ובהתאם הקרן מבצעת קיזוז בכל שנה.

דמי ניהול (טבלה ג') כולנו לא אוהבים לשלם עמלות גבוהות, אנחנו נוהגים לבחון את דמי הניהול שגובים מאתנו הבנקים או תשלומים מיותרים ממוסדות אחרים. גם כאן, חברות הביטוח גובות מאתנו שני סוגים של עמלות, האחד דמי ניהול מהפקדה - אחוז הנגבה עבור כל הפקדה מידי חודש, והשני דמי ניהול מהצבירה - אחוז הנגבה מסכום החיסכון המצטבר אחת לחודש. רצוי להסתכל על הנתון המספרי ולבחון אפשרויות להוזלתו. באמצעות חיפוש קטן ברשת תוכלו להבין מהם דמי הניהול המקסימליים ומהם דמי הניהול המוצעים בקרנות פנסיה אחרות או האם עדיפות קרנות ברירות המחדל. בדיקה קצרה של נתון זה תוכל לחסוך עבורכם אלפי שקלים.

אפיק חיסכון (טבלה ד') הטבלה מציגה את מסלול ההשקעה בו מושקעים כספי הקרן ואת התשואות שהניב. מומלץ לוודא כי המסלול תואם את רמת הסיכון הרצויה לכם. ייתכן שחוסכים צעירים יעדיפו לקחת סיכון רב יותר בהשקעותיהם, לעומת חוסכים שמתקרבים לגיל הפרישה ויעדיפו מסלולים סולדים. במידה ולא בחרתם מסלול סביר להניח שהכספים מושקעים במסלול ברירת מחדל המותאם לגילכם. יש אפשרות לשנותו.

הפקדות (טבלה ה') מעקב אחרי הפקדות - טעויות בסעיף זה אינן נדירות. אנו נתקלים במקרים בהם מעסיק לא העביר את התשלום בזמן או שקרן הפנסיה לא שייכה למבוטח את הכספים או יתרה מכך, הכספים שויכו למוצר שגוי. אי הפקדה משמעותה פגיעה בתשואה ומכך פגיעה בחיסכון. מומלץ לבחון את רצף ההפקדות אל מול תלוש השכר ולוודא את קליטת הכספים בכל חודש. כמו כן, יש לתת את הדעת על השכר ממנו נגזרים אחוזי ההפרשה ולוודא את תקינות הסכום. לעניין זה, בדקו האם מעסיקכם שוכר שירות לתפעול פנסיוני. במידה וקיים גוף מתפעל שנותן שירות למעסיק, הוא יוכל לבצע עבורכם את הבדיקה ולהציג דו״ח הפקדות מסודר.

Last updated on 24. January 2020
Written by tomer tisson