Save the date

אנחנו עכשיו זוג נשוי, ספרנו את השיקים, חזרנו מירח דבש צנוע באמסטרדם ואיחדנו חשבונות בנק. הרחבנו את התא המשפחתי ועכשיו אנחנו מדברים בשניים. נכנס לחיינו אדם נוסף שנדאג לו לכל אורך חיינו במידה וסטטיסטיקת הגישורים תפסח עלינו (חו״ח)

התחתנתם לאחרונה? מזל טוב! החיסכון הפנסיוני כולל בתוכו רכיב מובנה של כיסוי למקרה מוות בנוסף לחסכון המיועד לשלם לנו קצבה בגיל פרישה. במידה של מוות של אחד מבני הזוג, רחמנא ניצלן, יקבלו השארים, בן או בת זוגנו, לאורך כל חייהם את כפסי הביטוח בצורה של קצבה חודשית או כסכום חד פעמי.

אם בתור רווקים בחרתם לוותר על כיסוי למקרה מוות, זה הזמן לעדכן את הסטטוס המשפחתי ולהחזירו לתוקף, עשו זאת מוקדם ככל האפשר. בשל תקופת האכשרה הכיסוי הביטוחי יתעדכן רק בחלוף שנתיים מיום ביצוע השינוי ולכן דחיפות העדכון. יש לבצע את עדכון המוטבים גם בקופת גמל או בביטוחי מנהלים ולבחון את המסלול המתאים ביותר עבורכם, מוטב הוא מי שמוגדר כמקבל הכספים במקרה ביטוחי. בהקשר זה יש גם לתת את הדעת על גובה הקצבה לאלמן או אלמנה ולבחון האם סכומי הביטוח עונים על הצרכים של המשפחה

המשפחה התרחבה? אין אושר גדול מזה ושוב מזל טוב, נולדו לכם ילדים! נכון, בתור הורים צעירים אתם שוקלים האם להגדיר את הילד כמוטב, אך יש להדגיש כי קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנה) אינו יכול לקבל כספי ביטוח, ולכן יוגדר אפוטרופוס לכספים אשר ינהל אותם עבור הילד.

חשוב לדעת כי חס וחלילה במקרה של פטירת מבוטח פעיל, יקבלו שאריו (לפי התקנון) קצבה חודשית בהתאם לשכר הקובע המעודכן בקרן הפנסיה. אחוז הכיסוי המקסימלי לבן או בת הזוג, בקרן פנסיה הוא 60% מהשכר הקובע של המנוח. יתום זכאי לעד 30% נוספים מהשכר הקובע, אם יש יותר מיתום אחד, כל היתומים יקבלו עד 40% מהשכר הקובע עד הגיעם לגיל 21. במידה ובן או בת הזוג אינו בחיים, היתומים יקבלו 100% מהשכר הקובע.

במקרה של מבוטח לא פעיל, כזה שלא הפקיד באופן שוטף לקרן הפנסיה, יקבלו שאריו קצבה המחושבת לפי הסכום הנצבר בקרן. במידה ולנפטר אין שארים כמוגדר בתקנון הקרן, הכספים ישולמו כסכום חד פעמי ליתר הזכאים

שימו לב! כספי הפיצויים ישולמו לשארים על פי הגדרתם המדויקת בתקנון קרן הפנסיה. גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להורישם את הכספים לאדם אחר שאינו נכלל בהגדרת שארים לפי חוק פיצויי פיטורים (סעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים – הזכאים הם אלמן/אלמנה, ידוע/ה בציבור, יתום, בן מוגבל/יתום מוגבל והורה). ישנה גם הגדרה מיוחדת למי שהתאבד אבל נחסוך מכם את זה כרגע

כעת, כל מה שנשאר לעשות עכשיו זה לשלוף את טופס עדכון הפרטים מפורטל חברות הביטוח ולעדכן באמצעותו את קרן הפנסיה. כמו אנו ממליצים לבחון את רישום המוטבים מידי כמה שנים. את הנתון אפשר למצור בדו"ח השנתי שהנכם מקבלים מקרן הפנסיה

Last updated on 24. January 2020
Written by tomer tisson