לא צריך להיות אינדיאנה ג'ונס בכדי למצוא את האוצר האבוד שלך

רובנו עברנו ודילגנו בין מספר עבודות ומעסיקים שונים במהלך הקריירה שלנו, אך מעט מאיתנו יודעים כי במידה ולא עדכנו את המעסיק החדש על קרן הפנסיה הקיימת לזכותנו, עשוי להיווצר מצב בו יש כפילות בקרנות הפנסיה המתנהלות תחת שמנו. סביר להניח כי האחת פעילה ומופקד עבורה באופן שוטף מהמעסיק הנוכחי, והאחרת, זו שלא מבוצעות אליה הפקדות שוטפות, מוגדרת כלא פעילה. מה המשמעות של קרן פנסיה לא פעילה? האם הכספים אבדו? האם החיסכון נפגע ומה בדבר הכיסוי הביטוחי? תוכלו למצוא כאן את הנושאים העיקריים שעליהם צריך לתת את הדעת:

איך אדע האם יש ברשותי קרן פנסיה שאינה פעילה? הדרך הטובה ביותר לברר האם יש ברשותכם קרן פנסיה שאינה פעילה, היא לבדוק באתר "הר ביטוח". אתר זה הינו יוזמת משרד האוצר ומטרתו לשקף לעובדים במשק האם יש על שמם כספים צבורים בחברות הביטוח השונות. אפשרות נוספת תהיה לשאול את סוכן הביטוח שלנו במידה ואנו מתנהלים מול אחד כזה

מה קורה לקרן הפנסיה שלנו במצב בו היא אינה מקבלת הפקדות שוטפות? קרן פנסיה לא פעילה היא כזו עבורה המעסיק הפסיק להפקיד כספים באופן שוטף. חברות הביטוח יהפכו קרן פנסיה לסטטוס של "לא פעילה" כעבור 5 חודשים בהם לא נעשתה אף הפקדה עבורה. אך עד למצב בה הקרן כאמור תוגדר כלא פעילה, ובכדי לאפשר לכם לשמור על הזכויות בקרן הפנסיה, הקרן תמשיך לשמור על הכיסוי הביטוחי שלכם באופן כזה שהיא תגבה מהחיסכון הנצבר את הסכום הדרוש לכיסוי עלות הביטוח באופן אוטומטי במשך חמישה חודשים לאחר הפסקת ההפקדות.

למעשה הסכום הנצבר (הקרן), יפחת מאחר ונתח ממנו נלקח במשך תקופת אי הפעילות על מנת לשמר את הכיסוי הביטוחי. בנוסף, גם, דמי הניהול הנגבים עבור קרן לא פעילה הנם מקסימליים. הפסקה הפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני עשויה להביא לפגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו כדוגמת צבירת ותק ואף לאובדן מוחלט של הזכויות כמו כיסוי ביטוחי, אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות.

הקרן שלי בסטטוס "לא פעילה". מהן האפשרויות שלי כעת? בהנחה כי חלפו להם 5 החודשים בהם הקופה שמרה באופן אוטומטי על הזכויות שלכם בקרן וכמובן במידה ואתם מעוניינים לשמור על מעמדכם בקרן, אחת האפשרויות שעומדות בפניכם מכונה הסדר ריסק. הסדר הריסק הוא הסדר תשלומים מופחתים לקרן הפנסיה או לפוליסת ביטוח המנהלים במהלך תקופה שבה הופסקו ההפרשות החודשיות השוטפות לקרן. בתקופת אי ההפקדות לקרן הלא פעילה מתאפשר לנו לרכוש כיסוי של ריסק זמני אשר שומר על הכיסוי הביטוחי ללא מרכיב חיסכון. הסדר זה נועד לשמר את המצב הביטוחי הקיים בקרן ולהימנע מתקופת אכשרה נוספת אותה הקופה הייתה דורשת במידה והקרן הייתה הופכת ללא פעילה.

יתרה מכך, במקרה של חידוש ההפקדות לקופה מטעם מעסיק חדש, היה ואירע מקרה ביטוחי לעמית במהלך תקופת הסדר הריסק, יהיו בכל מקרה הוא או שאיריו זכאים לתשלום. את תשלומי הריסק ניתן לבצע במשך תקופה שאינה עולה על התקופה הרצופה האחרונה שבה היה מבוטח בקרן הפנסיה, ובכל מקרה לא יותר משנתיים. בתום תקופה זו חייב המבוטח לחדש את ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה, אחרת תאופס תקופת הוותק שצבר וייוצא בזאת יאבד את זכויותיו הביטוחיות.

מלבד הסדר ריסק, ניתן לשמור על זכויות פנסיוניות גם באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני. בניגוד להסדר ריסק, הפקדות עצמאיות אינן מוגבלות בזמן והן גם מגדילות את החיסכון הפנסיוני ואת ותק העמית בקופה.

התחלתם לעבוד אצל מעסיק חדש וכיום הוא מפריש לכם לקרן פנסיה אחרת? אפשרות נוספת עבורכם תהיה איחוד בין קרנות פנסיה – איחוד קרנות הינו תהליך פשוט, אך יש לשים לב לשלושת ההגדרות השונות המבדילות ומגבילות בין איחד פוליסות, פנסיה ותיקה, פנסיה חדשה וקופות הוניות. תוכלו למצוא בבלוג שלנו כתבה המתייחסת לנושא זה ולמשמעות הנובעות מכך

לסיכום הפסקה בתשלומים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 חודשים רצופים פוגעת בכיסוי הביטוחי בתור עמית בקרן הפנסיה, אלא אם ביצע המבוטח הסדר ריסק. הכסף לא יעלם לנצח, אך סכום הצבירה יצטמצם בשל דמי הניהול והן בשל העובדה שהפוליסה משמרת את ההסכם הביטוחי במשך חמישה חודשים. דמי הניהול הנגבים על פוליסה לא פעילה הנם מקסימליים ולכן חשוב לשקול אפשרות של איחוד קרנות. בכל מעבר בין מעסיקים, יש לבדוק בדקדקנות היכן אנו מנהלים את המוצר הפנסיוני שלנו ולעדכן את המעסיק החדש על רצוננו להמשיך הפקדות למוצר זה. כל זאת על מנת לשמור על הכיסוי הביטוחי שלנו בקרן.

Last updated on 24. January 2020
Written by tomer tisson